از این دستگاه برای تعیین رطوبت خاک استفاده می گردد.
توسط این دستگاه آزمایشات  استاتیکی و دینامیکی بصورت کنترل کرنش و کنترل تنش به سه روش تحکیم یافته زهکشی شده CD،تحکیم یافته زهکشی نشده CUو تحکیم یافته زهکشی نشده uu  انجام می گیرد.

اندازه گیری چگالی و گرانش ویژه یک مایع

قابلیت تنظیم سرعت.........

کار این دستگاه تعیین فرکانس تشدید و  تعیین مدول برشی خاک است.
ا توسط این دستگاه امکان کنترل بارگذاری مونوتونیک ، سیکلی و روش تنش کنترل و یا کرنش کنترل صورت  می پذیرد.

اندازه گیری کالیبراسیون و فشار و بار دیجیتال........

تعیین حدود روانی و خمیری خاک........

از این دستگاه برای محاسبه و تخمین پارامترهای اندر کنشی خاک استفاده می گردد.

اندازه گیری لزجت های  مختلف........

قابلیت استفاده از الک سری 4 و دانه بندی خاک........

دستگاه ثبت اطلاعات دینامیکی خاک

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه دانشگاه. فیلدهای ستاره دار (*) اجباری است.

....

آدرس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه امام خمینی ره:

قزوین- خیابان نوروزیان- روبروی صدا و سیما- دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)- ساختمان شهید احمدی روشن- طبقه همکف- اتاق شماره ٢- دفتر آزمایشگاه مرکزی

تماس با ما

دانشجویان از طریق ایمیل و تلفن زیر میتوانند با آزمایشگاه مرکزی در تماس باشند.

شماره تماس : 02833901461

اطلاعات و سایت دانشگاه

بازگشت به سایت دانشگاه

قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، سازمان مرکزی
 کدپستی ٣٤١٤٨٩٦٨١٨
تلفن : ٠٢٨٣٣٧٨٠٠٢١
دورنگار : ٠٢٨٣٣٧٨٠٠٨٤

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu