از این دستگاه برای اندازه گیری ترکیبات شیمیایی بصورت یونهای منفی و مثبت استفاده می شود.
از این دستگاه برای تعیین ساختار شیمیایی ترکیبات و بررسی بر هم کنش نور و ماده که در آن نور دچار پراکندگی غیر الستیک می شود بکار می رود.

با استفاده از قابلیت‌های امواج فراصوت می‌توان ذرات مایع و یا جامد را که سخت یا نرم باشند ، همگن کرد.

 اندازه گیری اسیدیته محلول، یکی از متداولترین تکنیک های تجزیه است که برای تعیین قدرت اسیدی و یا بازی یک نمونه مورد استفاده قرار می گیرد.

از این دستگاه برای آنالیز ترکیباتی که خاصیت فلورسانس دارند بکار می رود.
از این دستگاه برای خشک کردن مواد شیمیایی در فشار پایین تر از فشار محیط استفاده می¬شود

حمام فراصوت در واقع یک ظرف فلزی است که مقداری آب داخل آن می باشد. دستگاه متصل به این ظرف امواج فرا صوت ایجاد می کند.

از آون برای استریل یا خشک کردن وسایل شیشه ا ی یا فلزی که در محیط آزمایشگاه کاربرد دارند، استفاده می شود.
از این دستگاه برای جداسازی و شناسایی مواد استفاده می شود.

دستگاه اسپکتروفتومتر یا طیف سنجی در واقع برهم کنش نور با ماده را مورد بررسی قرار می دهد. دستگاههای اسپکتروفتومتر فرا بنفش / مرئی به عنوان پر مصرف ترین دستگاههای اسپکتروفتومتر در آزمایشگاه بوده که در آن با توجه به میزان عبور و جذب ، غلظت مواد در یک نمونه تعیین می گردد.

نمایش هم زمان ترموگرام های TG- DTA- DTG-TG% نمونه های جامد و مایع جهت کاربرد کیفی و کمی
آنالیز گرما وزن سنجی یکی از تکنیک های حرارتی است که تغییرات وزن ماده را به صورت تابعی از دما یا زمان در یک اتمسفر کنترل شده ثبت می کند.

کروماتوگرافی به‌عنوان یک روش جداسازی که شامل انتقال جرم بین یک فاز ساکن و یک فاز متحرک است، تعریف می‌شود.

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه دانشگاه. فیلدهای ستاره دار (*) اجباری است.

....

آدرس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه امام خمینی ره:

قزوین- خیابان نوروزیان- روبروی صدا و سیما- دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)- ساختمان شهید احمدی روشن- طبقه همکف- اتاق شماره ٢- دفتر آزمایشگاه مرکزی

تماس با ما

دانشجویان از طریق ایمیل و تلفن زیر میتوانند با آزمایشگاه مرکزی در تماس باشند.

شماره تماس : 02833901461

اطلاعات و سایت دانشگاه

بازگشت به سایت دانشگاه

قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، سازمان مرکزی
 کدپستی ٣٤١٤٨٩٦٨١٨
تلفن : ٠٢٨٣٣٧٨٠٠٢١
دورنگار : ٠٢٨٣٣٧٨٠٠٨٤

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu